Zapory mobilne RhinoGuard® GateKeeper ™ zapewniają tymczasowe środki ochronne na imprezy tymczasowe takie jak jarmarki bożonarodzeniowe lub wydarzenia sportowe. Blokada wykonana ze  stali została pomyślnie przetestowana pod kątem zderzenia z IWA 14.1, zapewniając ochronę przeciwko pojazdom do 2,5 tony poruszającym się z prędkością do 30 km / h. Testowane rozwiązanie to system umożliwiający ruch pieszych z punktami dostępu do pojazdu. System ten nie wymaga żadnego zakotwiczenia w podłożu z możliwością  rozmieszczania na wszystkich powierzchniach uwzględniających  krawężniki lub pomoce strukturalne. Brama GateKeeper ™ przepuszczalna dla pieszych została pomyślnie przetestowana zatwierdzone przez rząd UK na standardy C-VAW, które zapewniają potwierdzoną odporność na taranowanie pojazdów. Podczas testu wykorzystano różne pojazdy, aby pokazać jak system GateKeeper ™ działałby pod różnymi kątami ataku. 

 

 

Aktualności