rhinoguard-7530-stainless-steel-protective-bollards-11846

SŁUPKI PARKINGOWE

NA OBSZARACH MIEJSKICH

rhinoguard-7530-stainless-steel-protective-bollards-11846
Slide One
zapory i slupki parkingowe
antyterrorystyczne
Slide One
donica_ławka_antyterrorystyczna
ARCHITEKTURA I MEBLE
ANTYTERRORYSTYCZNE
donica_ławka_antyterrorystyczna
zapora

ZAPORY DROGOWE
SZLABANY ANTYTERRORYSTYCZNE

zapora
844-gggkkiide0d5e5f5f3c8180d1c750d99cf59892f22b97511a042192594a67716o
BRAMY ANTYTERRORYSTYCZNE
OGRODZENIA ANTYTARANOWE
844-gggkkiide0d5e5f5f3c8180d1c750d99cf59892f22b97511a042192594a67716o

OGRODZENIA ANTYTERRORYSTYCZNE

Ogrodzenia antyterrorystyczne linowe to system ogrodzeń i bram linowych, który przeszedł pomyślnie testy udarności zgodnie z
BSi PAS 68: 2010 pod kątem działania barier zabezpieczających w przypadku pojedynczego uderzenia poziomego.

Ogrodzenie antyterrorystyczne linowe zatrzyma 7,5-tonowy pojazd poruszający się z prędkością 50 mil na godzinę (80 km / h).

System ogrodzeń linowych antyterrorystycznych może być używany jako samodzielny system i może być zamontowany w dowolnym
istniejącym ogrodzeniu ochronnym.

 

O

 

Ogrodzenie panelowe antyterrorystyczne przetestowane pod kątem zatrzymania pojazdu o masie 7,5 tony poruszającego się z
prędkością 48 km/h.
Ogrodzenie antyterrorystyczne służy do zabezpieczenia serwerowni i centrum danych,obiekty wojskowe i infrastruktury krytycznej,
obiekty rządowe i obiekty specjalne.
Ogrodzenie może posiadać certyfikat SL1,LPS1175 A1,SL2X,LPS 1175 B3.Certyfikaty te to gwarancja uniemożliwienia napastnikowi
uzyskanie dostępu od 60 do 180 sekund.
Wysokość ogrodzenia 2.4m | 3,0m.Minimalna długość ogrodzenia zapewniającego bezpieczeństwo to 13,8m.