ANTYTERRORYSTYCZNE_SLUPKI
ANTYTERRORYSTYCZNE_SLUPKI
ANTYTERRORYSTYCZNE_SLUPKI
ANTYTERRORYSTYCZNE_SLUPKI

Automatyczna zapora antyterrorystyczna FADINI TALOS M50 inaczej zwana słupkiem antyterrorystycznym została tak zaprojektowana i skonstruowana aby zabezpieczyć szczególnie wrażliwe obszary np, place miejskie,starówki,deptaki,galerie handlowe a także budynki infrastruktury krytycznej, obiekty strategiczne, bazy i jednostki wojskowe, obiekty sportowe jak stadiony,hale, ambasady, budynki rządowe i ministerstw, urzędy wyższego szczebla, centra badawcze,strefy przemysłowe,sortownie czy magazyny danych. Głównym  zadaniem blokad antyterrorystycznych czy to stałych czy automatycznych jest zatrzymanie pojazdu i ochrona przed wtargnięciem na zabezpieczany obszar.

Projektując system słupków antyterrorystycznych koniecznie trzeba  wziąć pod uwagę rozstaw instalowanych blokad.Trzeba także wykonać analizę ryzyka pozwalającą na ocenę jakiej klasy zabezpieczenia musimy zastosować. W przypadku słupków antyterrorystycznych instalacja całego systemu musi odbyć się ściśle zgodnie z wytycznymi producenta a także zgodnie z wytycznymi analizy ryzyka. Istotnymi szczegółami przy montażu jest: rodzaj i wykonanie zbrojenia, głębokość osadzenia słupków, rozstaw zapór antyterrorystycznych czy klasa betonu.Wymagany rozstaw przy projektowaniu zabezpieczeń antyterrorystycznych to 100-140 cm.

Słupek antyterrorystyczny TALOS M50 spełnia rygorystyczne standardy potwierdzone certyfikatem CRASH TEST – ASTM F2656-15 C750 (M50 dawniej K12)- PAS 68:2013 V/7500 (N3)/80- IWA 14-1:2013 V/7200 [N3C]/80In czyli wytrzymujący atak samochodu ciężarowego o wadze  7,5 t z prędkością 80 km/h

Aktualności