ANTYTERRORYSTYCZNE_SLUPKI
ANTYTERRORYSTYCZNE_SLUPKI
ANTYTERRORYSTYCZNE_SLUPKI
ANTYTERRORYSTYCZNE_SLUPKI

Tymczasowe zabezpieczenie obszaru przed nieautoryzowanym wtargnięciem:

  • duża mobilność ogrodzenia i  łatwy montaż i demontaż po zakończonej inwestycji
  • brak ingerencji w istniejącą infrastrukturę
  • wysoki poziom zabezpieczenia przed przedostaniem się nieuprawnionych osób

Tymczasowe zabezpieczenie obszaru mobilnym ogrodzeniem typu ciężkiego to wykorzystanie panela ogrodzeniowego wraz ze stałymi podstawami betonowymi. Każdy element ogrodzenia to oddzielny segment zapewniający większą sztywność po montażu ogrodzenia

Taka forma ogrodzenie nie wymaga stałego połączenia z gruntem przy jednoczesnym zapewnieniu sztywności i i odpowiedniego zakresy ochrony chronionego obszaru. Panele ogrodzeniowe mogą być wyposażone w drut kolczasty ze zwojem drutu ostrzowego.

 

Aktualności