rhinoguard-7530-stainless-steel-protective-bollards-11846

SŁUPKI PARKINGOWE

NA OBSZARACH MIEJSKICH

rhinoguard-7530-stainless-steel-protective-bollards-11846
Slide One
zapory i slupki parkingowe
antyterrorystyczne
Slide One
donica_ławka_antyterrorystyczna
ARCHITEKTURA I MEBLE
ANTYTERRORYSTYCZNE
donica_ławka_antyterrorystyczna
zapora

ZAPORY DROGOWE
SZLABANY ANTYTERRORYSTYCZNE

zapora
844-gggkkiide0d5e5f5f3c8180d1c750d99cf59892f22b97511a042192594a67716o
BRAMY ANTYTERRORYSTYCZNE
OGRODZENIA ANTYTARANOWE
844-gggkkiide0d5e5f5f3c8180d1c750d99cf59892f22b97511a042192594a67716o

DETEKTORY I PĘTLE MAGNETYCZNE INDUKCYJNE NA PARKING

Detektor pętli magnetycznej umożliwia wykrycie pojazdu.
Pętle indukcyjne są wykorzystywane do zarządzania systemami parkingowymi – usprawniają wjazd i wyjazd na obiekt lub parking, a także zapewniają większe bezpieczeństwo.
Działanie pętli indukcyjnej(magnetycznej) polega na wykrywaniu obecności pojazdu przed i za szlabanem. Pętle magnetyczną umieszczamy w podłożu.
Dostępne są detektory magnetyczne 1 lub 2 kanałowe a pętel dostępne są o różnych obwodach i różnymi warkoczami zasilającymi.

Aktualności