ANTYTERRORYSTYCZNE_SLUPKI
ANTYTERRORYSTYCZNE_SLUPKI
ANTYTERRORYSTYCZNE_SLUPKI
ANTYTERRORYSTYCZNE_SLUPKI

Ogrodzenie antyterrorystyczne StronGuard RCS  jest jedynym samodzielnym ogrodzenie palisadowym z akredytacją PAS68.Jego warianty, w tym RCS25 i RCS75
zostały zaprojektowane w celu ochrony obiektów infrastruktury krytycznej przed wrogim atakiem pojazdów mechanicznych (HVM).

PAS 68: 2010: 2500 (N1G)/48/90 0.0
PAS 68: 2010:7500 (N2)/48/90 3.5/ 0.3

Wysokość ogrodzenia (m) 1,8, 2,4 lub 3,0

Dostępne rodzaje palet D

Typowa blada grubość (mm) 3 *

Szerokość panela (m) 2,75

Profile słupków (RHS) 120 x 80

Standardowe fundamenty Otwór o średnicy 600 mm lub otwór kwadratowy 450 mm

Ogrodzenie antyterrorystyczne  Stronguard RCS

Ogrodzenie antyterrorystyczne Stronguard RCS

Aktualności