ANTYTERRORYSTYCZNE_SLUPKI
ANTYTERRORYSTYCZNE_SLUPKI
ANTYTERRORYSTYCZNE_SLUPKI
ANTYTERRORYSTYCZNE_SLUPKI

Kolczatki parkingowe antyterrorystyczne zapewniają wysoki stopień ochrony przed nieuprawnionym wjazdem lub wyjazdem wrogich pojazdów mechanicznych. Jeśli pojazd spróbuje się przebić, jego opony i / lub osie ulegną zniszczeniu w zależności od modelu pojazdu. Dalszy dostęp na obiekt z pewnością zostanie uniemożliwiony. Kolczatka antyterrorystyczna jako element ochrony obwodowej można stosować pojedynczo lub w połączeniu z innymi produktami, tworząc śluzę dla pojazdów. Solidne ostre ostrza są wyraźnie widoczne dzięki jaskrawym kolorom ostrzegawczym, co umożliwia zatrzymanie się nadjeżdżających pojazdów w odpowiednim czasie. Kolce mogą podnosić się i blokować drogę na wysokość 215 – 450 mm, w zależności od modelu. W pozycji zamkniętej kolczatka jest całkowicie niezauważalna zlicowana z drogą. Kolczatki mogą być wykonane na nośność do 20 ton/oś. Kolczatki antyterrorystyczne charakteryzują się płytką głębokością montażu. Dzięki temu nadają się szczególnie do miejsc o ograniczonej dostępnej głębokości wynikającej z ułożeniem podziemnych mediów.

Aktualności