ANTYTERRORYSTYCZNE_SLUPKI
ANTYTERRORYSTYCZNE_SLUPKI
ANTYTERRORYSTYCZNE_SLUPKI
ANTYTERRORYSTYCZNE_SLUPKI

 

Zapory antyterrorystyczne mogą być wyposażone w funkcję EFO (Extra Fast Operation) czyli system szybkiego podnoszenia blokad do góry. Naciśnięcie awaryjnego przycisku EFO sprawia iż zapory antyterrorystyczne jak słupki, szlabany, blokady,bramy podnoszą się z prędkością 1,5 sekundy osiągając pełną gotowość. Funkcja ta pozwala osiągnąć pełne zabezpieczenie obiektu lub strefy chronionej przed zbliżającym się zagrożeniem lub atakiem terrorystycznym.

 

Słupki antyterrorystyczne EFO

Aktualności